06/11/2019 H.C.L.nr.40 din 24.10.2019-Aprobarea organigramei și a statului de funcții

06/11/2019 H.C.L.nr.39 din 24.10.2019-Rectificarea bugetului local pe anul 2019

06/11/2019 H.C.L.nr.38 din 24.10.2019-stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

09/10/2019 H.C.L.nr.37 din 26.09.2019-Rectificarea bugetului și utilizarea unor sume din excedent

09/10/2019 H.C.L.nr.36 din 26.09.2019-Stabilirea funcției publice de conducere de secretar al comunei ca funcție specifică de secretar general al comunei

09/10/2019 H.C.L.nr.35 din 26.09.2019-Desemnarea în consiliul de administrație al unității de învățământ a reprezentantului consiliului local

09/10/2019 H.C.L.nr.34din 26.09.2019-Alegerea președintelui de ședință

24/09/2019 H.C.L.nr.33 din 10.09.2019- Utilizarea unor sume din excedentul anului precedent

16/09/2019 H.C.L.nr.32 din 29.08.2019-Rectificarea bugetului local

16/09/2019 H.C.L.nr.31 din 29.08.2019-Aprobarea înființării Centrului comunitar pentru servicii integrate inteligente în comuna Valea Ierii

16/09/2019 H.C.L.nr.30 din 29.08.2019- Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali

05/07/2019 H.C.L.nr.29 din 27.06.2019-Rectificarea bugetului local

05/07/2019 H.C.L.nr.28 din 27.06.2019-Modificare documentație atribuireA.D.I.Eco-Metropolitan

05/07/2019 H.C.L.nr.27 din 27.06.2019-Alegerea președintelui de ședință

07/06/2019 H.C.L.nr.26 din 29.05.2019-Atribuirea unui teren în baza Legii nr.15/2003

07/06/2019 H.C.L.nr.25 din 29.05.2019-Modificarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Local

07/06/2019 H.C.L.nr.24 din 29.05.2019-Stabilirea salariilor de bază pentru posturile nou create

07/06/2019 H.C.L.nr.23 din 29.05.2019-Aprobarea organigramei și a statului de funcții

24/05/2019 H.C.L.nr.22 din 16.05.2019-Mandatarea A.D.I.Eco-Metropolitan pentru gestionare deșeuri

24/05/2019 H.C.L.nr.21 din 16.05.2019-Aprobarea semnării unui contract de credit cu CEC Bank

14/05/2019 H.C.L.nr.20 din 25.04.2019-Aprobarea organigramei și a statului de funcții

14/05/2019 H.C.L.nr.19 din 25.04.2019-Însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc doemniul public al comunei

14/05/2019 H.C.L.nr.18 din 25.04.2019-Delegarea unor bunuri către Compania de Apă

01/04/2019 H.C.L.nr.17 din 28.03.2019-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de investiții

01/04/2019 H.C.L.nr.16 din 28.03.2019-Aprobare lucrări Injecție de putere Valea Ierii-Soci-Lara pe doemniul public al comunei

01/04/2019 H.C.L.nr.15 din 28.03.2019-Stabilirea unor măsuri A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj

01/04/2019 H.C.L.nr.14 din 28.03.2019-Constituirea comisiei de inventariere a bunurilor

01/04/2019 H.C.L.nr.13 din 28.03.2019-Alegerea președintelui de ședință

11/03/2019 H.C.L.nr.12 din 28.02.2019-Aprobarea planului de acțiune pentru beneficiarii de ajutor social

11/03/2019 H.C.L.nr.11 din 28.02.2019-Aprobarea modernizare drumuri pe domeniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.10 din 28.02.2019-Modernizare școală pe domeniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.9 din 28.02.2019-Aprobarea elaborării PUG pe domeniul public și privat al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.8 din 28.02.2019-Trecerea unor bunuri în patrimoniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.7 din 28.02.2019-Participarea comunei ca membru fondator la constituirea Asociației Forumul Montan din România

11/03/2019 H.C.L.nr.6 din 28.02.2019-Aderarea comunei Valea Ierii la ADI Moții, Tara de Piatră

11/03/2019 H.C.L.nr.5 din 28.02.2019-Aprobarea cofinanțării proiectului POCU

11/02/2019 H.C.L.nr.4 din 04.02.2019-Aprobarea salariilor angajaților

31/01/2019 H.C.L.nr.3 din 23.01.2019-modificarea contribuției către ACJC-Filiala Cluj

31/01/2019 H.C.L.nr.2 din 23.01.2019-Aprobarea rețelei școlare

25/01/2019 H.C.L.nr.1 din 16.01.2019-Aprobarea utilizării unor sume din excedent

14/01/2019 H.C.L.nr.50 din 14.11.2018-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru electrificare Șoim-Iara