Mănăstirea Muntele Rece, construită pe graniţa dintre satele Plopi şi Muntele Rece, între Comuna Valea Ierii şi comuna Măguri-Răcătău, este un obiectiv de importanţă turistică şi istorică prin amplasarea în imediata vecinătate a cimitirului eroilor români căzuţi în cel de-al doilea război mondial într-o ambuscadă a armatei hortisto-hitleriste.

  Cimitirul Eroilor Români din cel de-al doilea Război Mondial a fost construit, în zona Dealul Bordii- satul Plopi, în anul 1944. Aici sunt înhumaţi 36 ostaşi români din Batalionul 8 şi Batalionul 10 – Vânători de munte.