14/05/2019 H.C.L.nr.20 din 25.04.2019-Aprobarea organigramei și a statului de funcții

14/05/2019 H.C.L.nr.19 din 25.04.2019-Însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc doemniul public al comunei

14/05/2019 H.C.L.nr.18 din 25.04.2019-Delegarea unor bunuri către Compania de Apă

01/04/2019 H.C.L.nr.17 din 28.03.2019-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de investiții

01/04/2019 H.C.L.nr.16 din 28.03.2019-Aprobare lucrări Injecție de putere Valea Ierii-Soci-Lara pe doemniul public al comunei

01/04/2019 H.C.L.nr.15 din 28.03.2019-Stabilirea unor măsuri A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj

01/04/2019 H.C.L.nr.14 din 28.03.2019-Constituirea comisiei de inventariere a bunurilor

01/04/2019 H.C.L.nr.13 din 28.03.2019-Alegerea președintelui de ședință

11/03/2019 H.C.L.nr.12 din 28.02.2019-Aprobarea planului de acțiune pentru beneficiarii de ajutor social

11/03/2019 H.C.L.nr.11 din 28.02.2019-Aprobarea modernizare drumuri pe domeniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.10 din 28.02.2019-Modernizare școală pe domeniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.9 din 28.02.2019-Aprobarea elaborării PUG pe domeniul public și privat al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.8 din 28.02.2019-Trecerea unor bunuri în patrimoniul public al comunei

11/03/2019 H.C.L.nr.7 din 28.02.2019-Participarea comunei ca membru fondator la constituirea Asociației Forumul Montan din România

11/03/2019 H.C.L.nr.6 din 28.02.2019-Aderarea comunei Valea Ierii la ADI Moții, Tara de Piatră

11/03/2019 H.C.L.nr.5 din 28.02.2019-Aprobarea cofinanțării proiectului POCU

11/02/2019 H.C.L.nr.4 din 04.02.2019-Aprobarea salariilor angajaților

31/01/2019 H.C.L.nr.3 din 23.01.2019-modificarea contribuției către ACJC-Filiala Cluj

31/01/2019 H.C.L.nr.2 din 23.01.2019-Aprobarea rețelei școlare

25/01/2019 H.C.L.nr.1 din 16.01.2019-Aprobarea utilizării unor sume din excedent

14/01/2019 H.C.L.nr.50 din 14.11.2018-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru electrificare Șoim-Iara